021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

خدمات کارشناسی

این بخش با هدف استانداردسازی و بهبود عملکرد سازمان‌ها، پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت کیفیت و آموزش را متناسب با نیازهای هر سازمان و با استفاده از مشاوران زبده و کار آزموده انجام می‌دهد. سازمان‌ها می‌توانند با انتخاب حوزه فعالیت خود و با کمک مشاوران ما، مناسب‌ترین و به‌روزترین استانداردهای ملی و بین‌المللی را پیاده‌سازی نمایند.

جهت دریافت مشاوره رایگان

"*" indicates required fields