فراخوان ثبت نام دوره های آموزشی

ویژه پرسنل شبکه نمایندگی‌های مجاز

طبق دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی شبکه‌ی نمایندگان مجاز شرکت‌های عرضه کننده خودرو، کلیه پرسنل شبکه می‌بایست دوره‌های آموزشی مرتبط با سمت شغلی خود را طی نمایند. با توجه به شروع فرآیند ارزیابی شبکه نمایندگان در سال 1402متقاضیان محترم می توانند در صورت تمایل نیازهای آموزشی خود را از طریق درج در این سامانه پیگیری و مرتفع نمایند.
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی شماره موبایل خود را وارد فرمایید