021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

آشنايی با الزامات تجهیزات زمین بازی و سطوح آن(با سری استاندارد ملی ۶۴۳۶)

سرفصل های دوره

محتوای دوره آشنايی با الزامات تجهیزات زمین بازی و سطوح آن( با سری استاندارد ملی 6436) شامل موارد ذیل  می شود :

 

تعاریف :

·   تعاریف

·   هدف و دامنه کاربرد

·   الزامات مواد

تشریح الزامات :

·   الزامات حفاز ها

·   الزامات قسمت های متحرک

·   محافظت در مقابل گیر کردن

·   محافظت در مقابل سقوط و حین حرکت

·   الزامات پله کان

·   شیب راهه ها

·   اجزای مصرفی

·   الزامات طناب

·   الزامات زنجیر

·   الزامات فوندانسیون

·   الزامات تاب

·   الزامات سرسره

·   الزامات کابل نقاله

·   الزامات چرخ و فلک

·   الزامات تجهیزات نوسانی( الاکلنگ)

·   الزامات تجهیزات محسور شده

·   الزامات سازه های مشبک فضایی

دیدگاه ها

0,0
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

دوره های مشابه