021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

آشنایی با الزامات استاندارد 9001:2015

سرفصل های دوره

معرفی بندهای استاندارد

بند صفر(مقدمه استاندارد)

بند یک (دامنه SCOP)

بند دو و سه(مراجع الزامی ، تعاریف و اصطلاحات)

بند 4 (محیط کسب و کار)

مروری بر برنامه استراتژیک

بررسی محیط سازمان بر اساس ماتریس SWOT

بند 4.2 (درک نیازها و انتظارهای ذینفعان)

بند 4.3 (تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت)        

بند 4.4 (سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن)

آشنایی با نگرش فرآیندی

بند 5 (رهبــــری)

بند 5.2 (خط مشی کیفیت)

بند 5.3 (نقش های سازمانی، مسئولیت ها و اختیارات)

بند 6 (برنامه ریزی)

بند 6.2 (اهداف و برنامه های دستیابی)

بند 6.3 (برنامه ریزی تغییرات)

بند 7 (پشتیبانی)

بند 7.1.5 (پایش و اندازه گیری منابع)

بند 7.1.6 (دانش سازمانی)

بند 7.2 (صلاحیت)

بند 7.3 (آگاهی)

بند 7.4 ( ارتباطات)

بند 7.5 (اطلاعات مستند)

بند 7.5 ( اطلاعات مستند – بخش دوم)

بند 8 (عملیات)

بند 8.2 (تعیین الزامات محصولات و خدمات)

بند 8.3 (طراحی و توسعه محصولات و خدمات)

بند 8.3.3 (ورودی های طراحی و توسعه)

بند 8.3.4 (کنترل های طراحی و توسعه)

بند 8.3.5 (خروجی های طراحی و توسعه)

بند 8.4 (کنترل محصولات و خدمات خارجی)

بند 8.5 ( تولید و ارائه خدمات)

8.5 (تولید و ارائه خدمت – بخش دوم)

بند 8.6 (ترخیص محصولات و خدمات)

بند 8.7 – کنترل خروجی نامنطبق

بند 9 (ارزیابی عملکرد)

بند 9.2 (ممیزی داخلی)

بند 9.3 (بازنگری مدیریت)

بند 10 (بهبود)

بند 10.3 (بهبود مستمر)

دیدگاه ها

0,0
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

دوره های مشابه