021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

آشنایی با الزامات سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

سرفصل های دوره

محتوای دوره آشنایی با الزامات سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک شامل موارد ذیل می شود :

 

 

تعاریف و مبانی :

·   تعاریف و مبانی تئوری

·   مبانی مقدماتی سیستم های سیالاتی

مبانی الزامات سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک :

·   اصول سه گانه سیستم های هیدرولیک

·   واحد تامین توان و پمپ های هیدرولیک

·   واحد کنترل و شیرهای هیدرولیک

·   عملگرهای هیدرولیکی

·   قطعات جانبی سیستم های هیدرولیک

·   معرفی سیستم های پنوماتیک

·   اشاره ای بر تفاوت های بارز سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

·   تشریح واحد تامین توان در سیستم های پنوماتیک

·   واحد هواسازی و مراقبت در سیستم های پنوماتیک

·   الزامات استاندارد و عدم انطباق های بازرسی در سیستم های هیدرولیک

دیدگاه ها

0,0
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

دوره های مشابه