021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

آشنایی با سری استاندارد سرسره های آبی به شماره ۱۴۲۳۸

سرفصل های دوره

محتوای دوره آشنایی با سری استاندارد سرسره های آبی به شماره 14238 شامل موارد ذیل می شود :

 

تعاریف :

·   تعاریف

·   هدف و دامنه کاربرد

تشریح الزامات :

·   تایین انواع سرسره آبی

·   الزامات مواد

·   الزامات بخش شروع

·   بخش سریدن

·   انواع بخش پایانی

·   الزامات سکو و حفاظ ها

·   فضای آزاد

·   جریان آب

·   الزامات وسایل دسترسی

دیدگاه ها

0,0
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

دوره های مشابه