آشنایی با الزامات استاندارد 10002و10004

فرم ثبت نام

معرفی دوره

محتوای دوره آشنایی با استاندارد ISO10002-10004:2018 شامل موارد ذیل می شود :

مقدمه و تعاریف اصطلاحات :

·  کلیات

·  مشتری

·  تعریف مشتری از دیدگاه استاندارد 9000 ISO

·  نارضایتی مشتری

·  جایگاه مشتری در الزامات استاندارد 2015-ISO9001

·  تعیین ارتباط این استاندارد با ISO9001، ISO9004، ISO10001، ISO10003 و ISO10004

ساختار استاندارد 2018-ISO10002– ISO10004 :

·  کلیات

·  هدف و دامنه کاربرد

·   مراجع الزامی

·  اصطلاحات و تعاریف

·  شناسایی مشتری، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های رضایت مشتری

تعیین چارچوب و طرح ریزی :

·  مفهوم کلی و اصول راهنما :

·  تعهد – ظرفیت قابلیت شفافیت – قابلیت دسترسی پاسخگویی- عملگرایی- هزینه ها- یکپارچگی ۔ اطلاعات محرمانگی – رویکرد مشتری محور – مسئولیت پذیری – بهبود – صلاحيت – به موقع بودن – ریسک ها – فرصت ها

·  چهار چوب رسیدگی به شکایت ها :

·  زمینه کاری سازمان – رهبری و تعهد – خط مشی –  مسئولیت پذیری- اختیار

·  طرح ریزی:

·  کلیات- اهداف- فعالیت ها – منابع

عملیات فرآیند رسیدگی به شکایات :

·  ارتباط

·  دریافت شکایات

·  ردیابی شکایات

·  اعلام وصول شکایات و ارزیابی اولیه شکایات

·  بررسی شکایات

·  اطلاع رسانی تصمیم

·  مختومه کردن شکایت ها

نگهداری و بهبود فرآیندهای رسیرگی به شکایات :

·  جمع آوری اطلاعات

·  تحلیل و ارزشیابی شکایت ها

·  ارزشیابی رضایت مندی توسط رسیدگی به شکایت ها و پایش فرآیند رسیدگی به شکایات ممیزی فرآیند رسیدگی به شکایات و بازنگری مدیریت در مورد فرآیند رسیدگی به شکایت ها

·   بهبود مستمر

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

معرفی اساتید دوره

استاد: امید اشکانی