021-43904000 داخلی ۱۲۵ و ۱۲۸

Academy@isqi.co.ir

تجزیه و تحلیل شاخصهای عملکردی خدمات پس از فروش-شبکه

سرفصل های دوره

 • مقدمه و تعاریف
 • گام های اصلی تجزیه و تحلیل فرآیندها
 • نحوه محاسبه امتیاز رضایتمندی مشتریان
 • سوالات پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش
 • محاسبه امتیاز شاخص های پرسشنامه
 • فرآیند حل مسئله
 • آشنایی با نمودارها
 • کارگاه 1: رسم نموارها در نرم افزار اکسل
 • اولویت بندی و وزن دهی
 • کارگاه 2: بکارگیری روش SAW و AHP
 • ابزارهای تجزیه و تحلیل
 • کارگاه 3: رسم نمودار بر اساس تکنیک استخوان ماهی
 • کارگاه 4 : طوفان فکری
 • کارگاه 5: تکنیک 5 چرا
 • اصلاح و اقدام اصلاحی جهت رفع مسائل
 • کارگاه 7: اصلاح و اقدام اصلاحی

دیدگاه ها

0,0
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

دوره های مشابه