تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی- فروش

فرم ثبت نام

معرفی دوره

محتوای دوره تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی- فروش شامل موارد ذیل می شود :

آموزش :

·   آشنایی با مکانیزم محاسبه تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی در حوزه آموزش ستاد

·   آشنایی با مکانیزم محاسبه تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی در حوزه آموزش شبکه نمایندگان

شبکه نمایندگی      

·   آشنایی با مکانیزم محاسبه تجزیه و تحلیل شاخص های عملکردی در حوزه نظارت بر شبکه نمایندگان

نظرسنجی :

·   آشنایی با مکانیزم محاسبه تجزیه و تحلیل شاخص های نظرسنجی از مشتریان

رسیدگی به شکایات :

·   آشنایی با مکانیزم رسیدگی به شکایات مشتریان

تحویل و حمل خودرو

: pds , handover

؟

فرآیند پرداخت :

·   آشنایی با مکانیزم فروش

·   آشنایی با مکانیزم پرداخت سود/ مشارکت 

·   آشنایی با مکانیزم پرداخت خسارت/ تاخیر

دیدگاه ها

0
Rated 0 out of 5
از 0 رای
عالی0%
خوب0%
متوسط0%
ضعیف0%
خیلی بد0%

دیدگاهی وجود ندارد. برای ثبت دیدگاه وارد سایت شوید.

مشخصات دوره

معرفی اساتید دوره

استاد: -